VestingstadIn het nieuwste gedeelte van het Stadsmuseum, dat in 2016 in gebruik werd genomen, wordt een beeld geschetst van Steenwijk als vestingstad. Naast een prachtige videopresentatie met 'Het Verhaal van Steenwijk', treft u kaarten, wapens, boeken, foto's en zelfs een echt kanon aan. Ook de bijbehorende grote ronde kogels zijn aanwezig. Steenwijk kreeg in de tweede helft van de 13e eeuw stadsrechten van de bisschop van Utrecht en werd met zijn wallen en grachten een steunpunt voor de bisschop in dit gebied.
De aarden vesting, de tegenwoordige stadswallen, bleek geen garantie voor het behoud van de veiligheid van de stad. Bij de verdediging van de stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hield Johan van den Kornput Steenwijk echter lange tijd uit handen van de Graaf van Rennenberg. Helaas werd de stad na een jaar toch overmeesterd en pas tien jaar later, in 1592 wist Prins Maurits de stad te heroveren.
Een maquette geeft een prachtig beeld van de oude vestingstad.